ravenna-san-vitale-mosaic.jpg


Lion mosaic at the Church of San Vitale, Ravenna

6th century